Rens av våpen

Hvordan du skal pusse og behandle ditt skiskyttervåpen

Det er en god investering å ta vare på våpenet ditt! Du vil sikkert oppleve å treffe på mange som har meninger om dette emnet. Her har du en oppskrift på hvordan du på en enkel måte kan pusse og vedlikeholde rifla di. Dette er bygd på erfaringer fra elitenivå både i skiskyting og miniatyrskyting. Vi forutsetter at du har brukt våpenet ditt i kuldegrader eller i fuktig vær.

•" " Våpenet taes inn i romtemperatur for tørking, sikteklaff og sluttstykke åpnes.

•" " Når våpenet er tørt (etter ca. en time) settes løpet inn med våpenolje. Det anbefales å bruke bronsebørste som er innsatt med «super 1» våpenolje. Du pusser fra kammer mot munning (det er nok med to ganger).

•" " Våpenet kan du nå lagre så lenge du ønsker. (Hvis du bruker solventoljer, for eksempel Hoppe's nr 9, må du tørrpusse innen en time, da løpet kan ta skade av å stå lenge med dette stoffet innsatt.)

•" " Før du bruker våpenet neste gang tørrpusser du ved å skyve gjennom en pussepropp eller en pusselapp. En gang er normalt godt nok. (En tynn oljefilm som du da får liggende igjen i løpet, er positivt).

•" " I kammerdelen vil det hyppigere bli blyavleiringer. Dette fjernes ved å stikke en kobberbørste ca. en hylselengde inn i kammerdelen, og rotere denne 8-10 runder. Børsten skal være innsatt med olje.

«HOVEDRENGJØRING» Etter ca. 3000 skudd eller en gang i året bør løpet rengjøres grundig. Vi anbefaler å bruke et pussemiddel av typen «Gold Medallion» eller lignende. Dette er et meget finkornet slipemiddel som er blandet ut i renseolje. (Fåes i spesialforretninger.) Ved å bruke dette fjerner du blyavleiringer som bygger seg opp i løpet over tid. Du gjør følgende:

•" " Puss våpenet rent (vanlig prosedyre).

•" " Bruk en «trang» pusselapp som du setter godt inn med pussemiddelet.

•" " Puss fra kammer mot munning ca 10 ganger fram og tilbake. (Pass på at pusselappen ikke skyves helt ut, men snues i munningen).

•" " Tørrpuss, sett inn med olje og tørrpuss en gang til. Dette for å være sikker på at du har fått ut alt pussemiddelet. Vær spesielt nøye med kammerdelen.

ANDRE SJEKKPUNKTER Disse bør gjennomføres en gang pr mnd eller etter behov. • Skjefteskruer, at de ikke er løse.

•" " Siktemidler sitter fastskrudd.

•" " Bæresele sjekkes, håndstopper fastskrudd.

•" " Sluttstykket, magasiner og kammerdel rengjøres, smøring av glideflater. (Ved sterk kulde brukes låsolje).

•" " Mekanismen skal taes ut for å kontrollere om det er fuktighet mellom stål/tre (bedding). Det sjekkes samtidig at skjeftet er i orden og uten sprekker/skader.

Ved justering av avtrekk eller annen service skal du følge bruksanvisningen nøye eller ta kontakt med fagmann.