Her har vi samlet informasjon om sikkerhet og rutiner, samt endel annen nyttig informasjon som kan være kjekt å ha. Generelt gjelder:

Sikkerhet på standplass:

  • Gå ut fra at hvert skytevåpen kan være ladd. Våpenet skal derfor alltid behandles som et ladet våpen
  • Under trening skal sluttstykket være trukket tilbake i bakre stilling og magasinet tatt ut før man går frem til blinkene
  • Ved inspeksjon av blinker, skal det alltid være noen voksne tilbake på standplass for å sikre at ingen går frem å inspiserer våpenet eller justerer siktet etc mens nevnte inspeksjon foretas
  • Foreldre/ledere etc skal oppholde seg min. 2 meter bak skytemattene under trening/konkurranser

Sikkerhetsregler transport av våpen til/fra standplass:

Det er ikke tillatt å ankomme trening med våpen uten følge av en voksen person. Reglene er som følger:

  • Personer over 16 år, med dispensasjon fra våpenloven (med eget navn i våpenkortet) og eierforhold til våpenet, har lov å bære våpenet alene til og fra standplassen. De har ikke mulighet til å ledsage eller ta ansvar for andre våpen
  • Personer under 18 år som ikke har dispensasjon fra våpenloven, skal bli ledsaget av en over 18 til og fra standplassen.